Projekty UE

powrót

Projekt POIG

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje

Informacja o Projekcie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Tytuł projektu„Zintegrowana internetowa platforma systemowa klasy B2B przeznaczona dla koordynacji i obsługi procesów biznesowych w obszarze zamówień, sprzedaży i dystrybucji pomiędzy Polbudrol-Bis i Partnerami.

Nazwa beneficjenta : POLBUDROL-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-137/13-00

Okres realizacji : styczeń 2014 – grudzień 2014

 

Opis projektu :

Celem projektu jest usprawnienia przepływu informacji pomiędzy klientami a Polbudrol-Bis, automatyzacja przebiegu części procesów i wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji prowadzonych działań.

Wnioskodawca osiągnie cel projektu poprzez wdrożenie ZSI B2B do zarządzania procesami zamawiania, sprzedaży, zarządzania produkcją, planowania produkcji, dystrybucji, rozliczania i analiz kosztów realizowanych zleceń.

Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie innowacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Firmy Wnioskodawcy i jej partnerów biznesowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B (ZSI B2B).

System uwzględnia specyfikę branży dystrybucji masowej towarów i materiałów budowlanych oraz produkcji mas tynkarskich zarówno na zlecenie jak i masowej.

System obejmuje cały zakres działalności Firmy Wnioskodawcy czyli obszary zamówień, dostaw, ekspedycji i realizacji zleceń (handlowych i produkcyjnych) w połączeniu z platformą sprzedaży i dystrybucji oraz obsługi formalną i biznesową procesu sprzedaży. Będzie gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B pomiędzy Polbudrol-Bis i jej partnerami.

 

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego